Antenatal care

NICE, 19 AGOST 2021

Aquesta guia cobreix l'atenció prenatal rutinària que les dones i els seus nadons han de rebre. El seu objectiu és garantir que s'ofereixi a les dones embarassades controls regulars, informació i suport.

Descarregar document...

Atenció al Part Normal

Aquest document està dirigit a les dones embarassades, els futurs pares, així com als seus acompanyants i familiars. Pretén informar sobre la cura que han de rebre les dones sanes i els seus bebès durant el part i el naixement normals en les maternitats hospitalàries.

La informació que es facilita en aquest document es basa en la “Guia de Pràctica Clínica (GPC) sobre l'atenció al part normal” del Sistema Nacional de Salud i les recomanacions que en ella es troben s'han elaborat basant-se en la literatura científica existent. S'ha elaborat amb la participació d'un ampli grup de professionals (llevadores, obstetras, pediatres i anestesistes) i de dones pertanyents a associacions que advoquen per una atenció respectuosa i de qualitat durant el part.

Caesarean birth

NICE guideline, 2021 darrera actualització: 30 gener 2024

L'objectiu d'aquesta guia és millorar la coherència i la qualitat de l'atenció a les dones i a les persones embarassades que estan pensant a tenir un part per cesària o que han tingut un part per cesària en el passat i ara tornen a estar embarassades.

Carnet de l'embarassada

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya. 2019

Elaborat conjuntament amb la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i l’Associació Catalana de Llevadores.

Aquest CARNET és personal i serveix per recollir la informació més important del vostre embaràs i del vostre part.

Cómo superar el puerperio y no rendirse en el intento

Publicació de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), dirigida a les dones i homes que inicien l'experiència de la maternitat/paternitat.

Amb aquesta publicació, la FAME vol ajudar a les dones i homes que inicien l'experiència de la maternitat/paternitat a reflexionar sobre la seva nova situació i, al mateix temps, desmitificar algunes de les creences instaurades sobre aquesta etapa que comença.

Cuidados puerperales rutinarias para las mujeres y sus bebés

Instituto Nacional para Salud y Excelencia Clínica Juliol 2006
Guia NICE en l'atenció intrapart

La fi d'aquesta guia és identificar les cures rutinaries essencials que cada puérpera i el seu bebè haurien de rebre en les primeres 6–8 setmanes després del part, basant-se en la millor evidència disponible.

Encara que el període puerperal no suposa complicació per a la majoria de les dones i bebès, durant aquest període les cures haurien de tractar qualsevol desviació de la recuperació esperada després del part. 

Aquesta guia ofereix consells sobre quan es podrien precisar cures addicionals.

Cures pal·liatives perinatals

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Quan és probable que la vida del vostre fill sigui breu

Aquesta guia de cures pal·liatives perinatals, pretén ser una eina de suport a les persones directament relacionades amb l’infant (mares, pares, germans, avis), que es troben en una situació desconeguda, vulnerable i intensa, com és la propera pèrdua d’un fill nounat.

Educació maternal: Preparació per al naixement

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquest document, que incorpora un conjunt de fitxes de treball i material audiovisual, ha estat elaborat en col·laboració del Departament de Salut, la Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana de Llevadores.

El material Educació maternal: preparació per al naixement, pretén dotar els i les professionals de la salut de l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, especialment les llevadores, d’eines actives per treballar de forma interactiva i participativa amb les dones i les seves parelles, si en tenen, els aspectes més rellevants de la gestació, el part i el puerperi a fi d’ampliar els seus coneixements i habilitats, i donar resposta, així, a les necessitats actuals de la nostra societat en aquest àmbit.

Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud

Ministerio de Sanidad y Consumo

Els continguts d'aquest document són el fruit de la revisió de l'evidència científica, de la recerca existent, de l'anàlisi de les experiències innovadores identificades, de models de bona pràctica, i s'ha construït amb el treball conjunt de societats professionals, organitzacions de dones i les administracions sanitàries autonòmiques.

Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Aquesta guia és el resultat del treball d'un ampli grup de professionals, procedents de diferents Comunitats Autònomes, que representen al conjunt de disciplines implicades en l'atenció al procés reproductiu. En el procés de revisió externa s'ha comptat amb professionals de reconegut prestigi pertanyents a les societats científiques implicades.

Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal

Ministerio de Sanidad y Política Social

Aquesta guia és l'eina d'acompanyament de l'Estratègia d'Atenció al Part Normal en el SNS per facilitar la seva implementació per matrones, obstetras, pediatres, infermeria i altres professionals implicats en l'atenció a les dones en el part.

Aquesta document és el resultat del treball d'un ampli grup de professionals, procedents de diferents Comunitats Autònomes, que representen el conjunt de disciplines implicades en l'atenció al part normal. També han participat, com a membres de ple dret, dones pertanyents a associacions involucrades en el foment d'unes cures adequades abans durant i després del part. Les recomanacions que es proposen en aquesta guia estan basades en les millors evidències científiques disponibles i són una bona eina per millorar l'atenció, facilitar la participació de les dones en el seu part i recolzar les iniciatives de millora en els serveis obstètrics dels nostres hospitals.

Guia de prestacions a la prematuritat

Som Prematurs, 2020

El grup d’ajudes de Som prematurs ha elaborat una Guia de prestacions a la prematuritat que explica diversos tràmits i ajudes que són de gran interès per aquelles famílies que entrin en contacte amb el món de la prematuritat. L'objectiu és facilitar tota la informació necessària.
A la guia hi podem trobar, entre d'altres informacions, com tramitar la baixa per embaràs o embaràs de risc, esmenta diverses prestacions a les quals ens podem acollir quan el nadó ha nascut i també explica com tramitar ajudes amb casos de malaltia greu, discapacitat o mort perinatal.

Podeu accedir a la guia a través del següent link: https://somprematurs.cat/guia-de-prestacions-a-la-prematuritat/

Guia d’acompanyament en el dol perinatal

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2019

Aquesta guia s’adreça a les mares i els pares que pateixen la mort d’un fill o filla en el moment en què esperaven conèixer-lo, cuidar-lo i gaudir-ne amb il·lusió i afecte. Indirectament, pot ser d’utilitat per als familiars i les amistats que també en pateixen l’absència.

Guia d’assistència del part a casa

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona - vocalia de llevadores

Aquesta guia és una eina d’orientació adaptable a totes les situacions i que serà de gran ajuda per a les i els professionals que assisteixen parts domiciliaris.

Es tracta d’un document consensuat que ofereix les línies d’actuació que cal seguir des d’una perspectiva de treball avalada per l’evidència científica de les actuacions que es proposen. Aquest document respon també a una demanda social de les dones i les seves pa- relles de poder triar el lloc del part, una demanda a la qual les llevadores han de ser sensibles, entenent el dret de lliure elecció en una qüestió tan personal.

Guía para introducir y fortalecer la administración de la dosis de vacuna contra la hepatitis B al nacer

Organización Mundial de la Salud 2017, OMS

Los objetivos específicos de la presente guía son los siguientes:
→ presentar el panorama general en cuanto a las recomendaciones, mejores prácticas, justificación técnica y medidas estratégicas relacionadas con la administración de la dosis de vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos
→ poner de relieve los requisitos operativos que rigen la introducción de la dosis de vacuna, que se debe administrar lo antes posible después del nacimiento, de preferencia en un plazo máximo de 24 horas
→ sentar las bases para los debates normativos y las estrategias operativas que se vinculan con la introducción de la dosis de vacuna contra la hepatitis B al nacer en un programa de vacunación nacional.

Guia per a embarassades

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

La Guia per a embarassades pretén col·laborar i donar suport a les dones en la cura del seu embaràs, part i puerperi.

Aquesta publicació presenta uns continguts pràctics i actualitzats, incorpora aspectes com el pla de naixement i els drets laborals de les famílies, i permet a les dones tenir informació sobre diferents aspectes de l’embaràs, el part i el postpart, així com resoldre els dubtes més comuns que es presenten durant aquests períodes.

Informe de revisió del Programa de cribratge neonatal de metabolopaties congènites a Catalunya

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquest informe pretén revisar la situació actual del cribratge neonatal a Catalunya, juntament amb la resta de les comunitats autònomes, Europa i els Estats Units, i un cop revisada l’evidència científica existent, presentar propostes de futur amb vista a l’ampliació progressiva del Programa de cribratge neonatal a Catalunya.

Informe UMAMANITA

Umamanita
Encuesta sobre la Calidad de la Atención Sanitaria en Casos de Muerte Intrauterina

Aquest informe presenta els resultats d'una recerca sobre la qualitat de l'atenció sanitària en casos de mort intrauterina en el sistema sanitari espanyol. L'estudi explora les bones pràctiques en l'atenció sobre la base de la participació de 796 dones que van respondre a un qüestionari detallat. En aquesta introducció s'aclareixen alguns fonaments de l'estudi, tals com, la naturalesa de la mort i el dol perinatal, i la demanda a la qual la recerca respon.

IPN Iniciativa al Parto Normal

Federación de Asociaciones de Matronas de España. (FAME), 2023

La Iniciativa al Part Normal (IPN) és una campanya que va posar en marxa la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) l'any 2006, aquesta campanya qüestionava l'alt grau d'intervencionisme i medicalització del part que existia en aquestes dates al nostre país, anava dirigida bàsicament a les llevadores que treballen en l'acompanyament al naixement als hospitals i a aquelles que realitzen el control de l'embaràs i la preparació al naixement en atenció primària.

Els seus objectius eren: sensibilitzar i enfortir a les llevadores en les seves competències en el part normal; crear opinió entre les dones i la societat sobre l'acompanyament al part normal per part de les llevadores; fer reflexionar a les societats científiques sobre la importància del part normal, així com ser un referent en el Ministerio de Sanidad i en les respectives Conselleries de Salut.

D'aquella campanya inicial va sorgir la definició de part normal en la FAME:
«Es el proceso fisiológico único con el que la mujer* finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo».
Federación de Asociaciones de Matronas de España, Vélez-Málaga, junio de 2006.

IPN Mi plan de nacimiento

Mis preferencias para la atención al parto y al posparto

Federación de Asociaciones de Matronas de España. (FAME), 2023

Com a professionals de la salut, ens servirà de guia per a conèixer com vols que sigui el teu part, la rebuda de la teva criatura i el que esperes de nosaltres. Saber-ho ens ajudarà a oferir-te una atenció integral i personalitzada. L'elaboració d'aquest document és sovint un procés dinàmic. Tant les professionals d'atenció primària com d'atenció especialitzada o l'hospital estem a la teva disposició per a informar-te sobre quant sigui necessari i assessorar-te sobre les diferents opcions perquè puguis prendre decisions informades.

L'atenció a la maternitat a diferents països la contribució de la llevadora

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

L’objectiu d’aquest document és difondre’n el contingut a tots els professionals de la salut, i molt especialment al col·lectiu de llevadores de Catalunya, tan interessades en el futur de la professió, tan compromeses amb la professionalitat i les bones pràctiques, sempre atentes a les necessitats de les persones, a les quals ofereixen un servei clau i fonamental, impregnat de rigor científic i humanitat. Aquest llibre analitza la situació a Bèlgica, Xile, Irlanda, Noruega i Espanya. L’augment de la recerca sobre els serveis sanitaris contribuirà a avaluar les polítiques i propostes existents en diferents llocs. I és aquí on les universitats interessades en la recerca sobre aquest àmbit tenen un espai d’intercanvi amb els ciutadans i els professionals.

Lista OMS de verificación de la seguridad del parto

OMS

La Llista OMS de verificació de la seguretat del part va ser concebuda com un instrument per millorar la qualitat d'atenció a les dones durant el part. És una llista estructurada de pràctiques essencials d'atenció del part amb fonament científic que se centra en les principals causes de mort materna, morbiditat i mort neonatal que ocorren en institucions de salut de tot el món. Cada element aborda una acció decisiva que, si s'omet, pot causar greus danys a la mare, el nounat o tots dos.

 

L’embaràs... millor planificat - tríptic informatiu

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Per què planificar l’embaràs i sol·licitar una visita preconcepcional?
L’objectiu principal és aconseguir el millor estat de salut possible de la futura mare i la seva parella, i rebre informació i recomanacions perquè l’embaràs es dugui a terme en les millors condicions possibles.

Manual d'acompanyament en el dol perinatal per a professionals

Àltima, 2023

Aquest manual té com a objectiu ser una ajuda per als equips professionals que afrontem aquestes situacions. En primer lloc, es fan suggeriments sobre quina és la millor manera de comunicar una notícia tan dolorosa. A continuació, s’ofereixen algunes indicacions per atendre la gestant i la seva família, acompanyant les seves reaccions emocionals en diferents supòsits, com ara l’avortament espontani, la interrupció legal de l’embaràs, la mort intrauterina inesperada i les cures pal·liatives perinatals. Finalment, es facilita informació detallada sobre els tràmits i les gestions que professionals i famílies han de dur a terme, i també sobre els recursos comunitaris disponibles per afrontar el dol.

Maternidad y Salud Ciencia, Conciencia y Experiencia

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicat el document “Maternidad y Salud: Ciencia, Conciencia y Experiencia”. És un document important que forma part de "la estrategia de parto normal" i de "la estrategia de salut sexual i reproductiva" del Observatorio de la Mujer.

El document es pot descarregar a l’enllaç que us facilitem i representa la visió global de la maternitat des de tres perspectives fonamentals i complementàries: la ciència, la consciència i l’experiència.

L'evidència científica avala les bones pràctiques en el part, l'aspecte fisiològic de la maternitat, els processos que travessen la mare i el bebè en el moment de néixer, la importància del contacto pell amb pell… La sensibilitat i conscienciació fa referència al procés vital més important en la vida de les dones i homes, i l'experiència aporta la veu d'altres mares compartint les seves pròpies vivències, des de l'alegria, el dolor, la frustració i altres emocions.

Matroguía de Puerperio

Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), 2024

Aquestes recomanacions pretenen ajudar a les llevadores en l'atenció que han de proporcionar a les dones, parelles i famílies que es troben en aquest moment vital. En aquest sentit, FAME impulsa aquest document i aposta per contribuir en l'actualització de l'atenció i la revisió, de forma estructurada, de l'evidència científica sobre l'atenció al puerperi, facilitant a les llevadores informació fiable, completa i actualitzada que permeti cures de qualitat, promovent l'equitat i la seguretat en el procés, així com infirmar a les persones per fomentar les decisions informades i compartides.

Protocol d'assistència al part i al puerperi d'atenció al nadó

Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya. 2018

Aquest document que actualitza el de l’any 2005, elaborat pel Departament de Salut, ha comptat amb la participació i el suport de l’Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.
El nou Protocol incorpora avenços tècnics i vetlla per la salut mental i la corresponsabilitat en la criança i respon a un dels objectius del Pla de salut 2016-2020 en relació amb la promoció de la salut en l’etapa maternal i que vol desmedicalitzar l’atenció a l’embaràs tant com sigui possible i oferir alhora les activitats preventives i de promoció de la salut més adients a cada moment.
Principalment, el Protocol s’adreça als embarassos que tenen la consideració de normals, que són la majoria a Catalunya, però a la vegada incorpora recomanacions adients per a tots els nivells de risc que es puguin donar. Al document es detalla un calendari més pautat de les de visites i actuacions per realitzar i s’avança la primera visita abans de les deu primeres setmanes de gestació. Fins ara es feia abans de les dotze setmanes. També s’eviten exploracions innecessàries com l’exploració mamària o el tacte vaginal.

Protocol de cribratge i diagnòstic de malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus nadons

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Aquest protocol constitueix un document eminentment pràctic, mitjançant el qual els professionals sanitaris disposen dels elements essencials per a la realització del cribratge en la població seleccionada i a partir del qual s’espera aconseguir la detecció i el tractament precoç dels casos de la malaltia en població susceptible.

Protocol de cribratge prenatal d’anomalies congènites a Catalunya

2018, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya

Aquest Protocol, adreçat principalment a professionals que participen en la detecció i el diagnòstic prenatal d’anomalies congènites, té l’objectiu de seguir millorant la detecció prenatal de les anomalies congènites més freqüents, com ara la síndrome de Down, la síndrome d’Edwards o de Patau i les anomalies estructurals fetals com ara els defectes del tub neural.

El Protocol s’emmarca dins d’un context de nou patró reproductiu, que ha comportat, un augment de l’edat de les gestants (prop d’un 40% de dones gestants a Catalunya tenen més de 34 anys). El diagnòstic d’anomalies congènites en el període prenatal, es va iniciar a nivell internacional i també a Catalunya, amb el cribratge de la síndrome de Down i dels defectes del tub neural. Actualment el cribratge s’ha ampliat a qualsevol anomalia que presenti una malformació detectable per ecografia./p>

 

Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus fills

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2018

Aquest Protocol disposa d’actualitzacions de diferents aspectes clínics, de diagnòstic i de vigilància epidemiològica basats en l’experiència i l’evidència observades durant aquests vuit anys del Programa de prevenció i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya. Durant aquests darrers anys, s’ha reforçat la perspectiva de salut pública en el Programa, en el qual han participat un gran nombre de professionals de la xarxa assistencial i agents comunitaris de salut amb l’objectiu de reduir l’efecte de la transmissió vertical de l’MCH a Catalunya.

El present Protocol constitueix un document eminentment pràctic, mitjançant el qual els professionals sanitaris disposen dels elements essencials per a la realització del cribratge en la dona embarassada. A partir d’aquest Protocol s’espera també aconseguir la detecció Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus fills i el tractament precoç dels casos d’MCH en la població pediàtrica, nadons i altres fills a Catalunya, amb l’objectiu últim de millorar la salut maternoinfantil a Catalunya.

Protocol de prevenció i atenció a la prematuritat

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya

Aquest protocol ha estat organitzat en tres grans blocs, etapa pregestacional, etapa gestacional i etapa neonatal, tenint en compte els nivells de prevenció amb la intenció de donar una visió global des dels possibles determinants de la prematuritat ja abans de l’embaràs, i arribant fins a la prevenció i actuació de les seqüeles en aquells nadons nascuts prematurament.

Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya 3a edició

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, juny 2018

El Departament de Salut sempre ha tingut la salut dels infants i de les gestants com un dels seus objectius prioritaris; així doncs, mitjançant el Pla de salut de Catalunya 2016-2020, ha establert tot un seguit d’objectius adreçats a incrementar la salut en les etapes de la gestació, la infància i l’adolescència.

Promoure la salut en l’etapa maternal és un dels eixos de treball amb perspectiva 2020. Objectius com ara la reducció de la taxa d’embarassos en adolescents, o de la incidència del VIH o la gonocòccia, són exemples concrets del compromís del Departament de Salut per millorar la salut de les gestants i els seus fills. Un dels instruments que pot contribuir a una millor atenció de les gestants és la publicació i la implementació d’un nou Protocol de l’embaràs a Catalunya, fruit del consens entre un ampli grup de professionals i les societats científiques de l’àmbit obstètric.

Aquest Protocol introdueix nous cribratges per detectar precoçment problemes de salut mental, de consum de drogues i alcohol o de violència de gènere, que poden afectar la dona embarassada, especialment vulnerable en aquest moment de la vida. Alhora, introdueix alguns cribratges nous de malalties emergents, com la produïda pel virus del Zika i una nova estratègia de cribratge de cromosomopaties mitjançant la instauració progressiva de la determinació del DNA fetal lliure en sang materna.

 

Protocol del programa "Embaràs sense fum"

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquesta eina permetrà combatre el tabaquisme en les dones, especialment durant l’embaràs, amb intervencions breus durant les visites pregestacionals, les visites rutinàries de control gestacional i el seguiment del puerperi.

En les taules que apareixen en aquesta guia hi ha les preguntes i les recomanacions que cal fer, l’evidència científica en què es recolzen, el test de Fagerström per valorar el grau de dependència de la nicotina i la informació sobre la teràpia substitutiva amb nicotina durant l’embaràs, per a aquells casos que compleixin els criteris oportuns.

Els substitutius de la nicotina com a ajut per deixar de fumar tenen l’avantatge d’evitar el consum d’altres tòxics i carcinògens que conté el tabac, tot i que el seu ús no està generalitzat com a suport en la gestació i/o l’alletament. Tot i això, cal destacar que, en alguns casos, el risc de continuar fumant és superior al de la teràpia substitutiva, i per això es recomana la utilització del pegat de nicotina, sempre que es retiri durant la nit.

Protocol d’atenció i acompanyament al naixement

Departament de Salut/Secretaria de Salut Pública de Catalunya. GENER 2020

Els principis d’actuació que proposa aquest nou protocol es basen en una atenció respectuosa a la maternitat, la qual cosa implica organitzar l’atenció sanitària de manera que preservi la dignitat, la privacitat i la confidencialitat de les dones embarassades i les criatures, en el marc de la llibertat d’elecció, donant suport a les dones perquè prenguin totes les decisions després de ser correctament informades.

Protocol per a l'assistència natural al part normal

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Protocol que se enmarca dins el pla de reordenació de l’atenció maternoinfantil a Catalunya i publicat per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquest document vol ser una eina d’ajuda als hospitals i als professionals per tal de poder portar a terme una atenció més natural al part normal. En aquest sentit, les estructures i els professionals han de participar activament en la modificació de tots els aspectes que dificulten una atenció més humanitzada, participativa i consensuada.

Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo

World Health Organization. Organización Panamericana de la Salud, 2018

Les presents recomanacions constitueixen una guia integral de l'OMS sobre l'atenció prenatal sistemàtica que s'ha de brindar a les embarassades. El seu objectiu és complementar les directrius existents de l'OMS sobre l'atenció de determinades complicacions relacionades amb l'embaràs. La seva finalitat és reflectir i respondre a la complexa naturalesa de les qüestions que envolten la pràctica i la prestació de l'atenció prenatal, així com anar més enllà de la prevenció de la mortalitat i la morbiditat i prioritzar l'atenció de la salut centrada en la persona i el benestar, en conformitat a un enfocament basat en els drets humans.

Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo - Resumen de orientación

World Health Organization. Organización Panamericana de la Salud, 2018

Les presents recomanacions constitueixen una guia integral de l'OMS sobre l'atenció prenatal sistemàtica que s'ha de brindar a les embarassades. El seu objectiu és complementar les directrius existents de l'OMS sobre l'atenció de determinades complicacions relacionades amb l'embaràs. La seva finalitat és reflectir i respondre a la complexa naturalesa de les qüestions que envolten la pràctica i la prestació de l'atenció prenatal, així com anar més enllà de la prevenció de la mortalitat i la morbiditat i prioritzar l'atenció de la salut centrada en la persona i el benestar, de conformitat a un enfocament basat en els drets humans.

Recomendaciones para el cuidado y atención del recién nacido

Asociación Española de Pediatría

L'objectiu d'aquestes recomanacions és aplicar la millor evidència científica als procediments en la cura del RN des del naixement i en els primers moments de la vida posnatal.

Es volen contrastar certes pràctiques i rutines per ajustar-les al coneixement i l'evidència mèdica actuals i així millorar la qualitat assistencial i la seguretat del RN.

S'han revisat els conceptes de RN sa, cures en el moment immediat al naixement, pràctiques en el paritori, profilaxi de l'oftàlmia neonatal i de la malaltia hemorrágica per defecte de la vitamina K, cures del cordó umbilical, garbellat neonatal i alta hospitalària. S'han actualitzat els estàndards en la cura i en l'atenció del RN en el part i les primeres hores de vida, s'han fet recomanacions basades en l'evidència mèdica i en l'opinió del Comitè d'Estàndards de la Societat Espanyola de Neonatología.

Recomendaciones sobre la asistencia al parto

Sociedad Española Ginecología y Obstetricia SEGO

La SEGO considera que el naixement d'un nen sa no és, encara que ho sembli, un fet casual. És el resultat d'una infinitat de cures i atencions prodigats amb generositat i professionalitat.

Igualment considera que l'atenció al part ha de basar-se en els principis d'humanització, control fetal i alleujament del dolor. Per això, estima que els protocols per a l'assistència durant la dilatació i l'expulsiu, han de prevaler la seguretat i la salut tant de la mare com del nounat. L'objectiu final és assegurar, durant tot el procés del part, tant el benestar de la mare com el del nounat.

Recomendaciones sobre la atención al parto en casa. Documento basado en la evidencia

Federación de Asociaciones de Matronas de España. (FAME), 2022

Aquestes recomanacions pretenen ajudar a les llevadores en l'atenció que han de proporcionar a les dones, parelles i famílies que han decidit ser ateses en el moment del part en el seu domicili.
La FAME impulsa aquest document i aposta per contribuir en l'actualització de l'atenció i la revisió, de manera estructurada, de l'evidència científica sobre l'atenció del part a casa, facilitant a les llevadores informació fiable, completa i actualitzada que permeti informar les persones que desitgen que el seu part sigui atès en el domicili, i així promoure les decisions informades, compartides i prestant una atenció que promogui l'equitat, la qualitat de l'atenció i la seguretat en el part a casa.

Tríptic “Estic embarassada i tinc el Chagas"

Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2018

Aquest tríptic, coordinat des de la Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, s’ha elaborat amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Llevadores, l’ISGlobal, Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia, Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, Societat Catalana de Pediatria i Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària.

L’objectiu de l’edició d’aquest material és el d’informar a les dones embarassades sobre la malaltia de Chagas, la seva transmissió de mare a fill i la importància de fer la detecció precoç per rebre tractament.

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.