Mutilación genital femenina: prevención y atención

Document adreçat als professionals de l´àmbit de la salut, serveis socials, educació i jurídic que atenen població africana procedent de diverses cultures on es practica la MGF.

L´objectiu d'aquesta guia és formar als professionals per tal que millorin els seus coneixements, habilitats i actituds davant la presència de la MGF en el nostre país.

Aquesta guia per a professionals sobre la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) s'emmarca dins del Projecte IDIL: Instruments to develop the integrity of lasses (Instruments per protegir la integritat de les nenes) que forma part del programa DAPHNE 2000-03 de la Direcció general de Justícia i Assumptes Socials de la Comissió Europea.

L'elaboració d'aquest material per a professionals d'Itàlia i Espanya, sorgeix de la necessitat de donar resposta a una realitat canviant en els fluxos migratoris de tots dos països. La presència de famílies africanes procedents de diverses cultures on es practica la MGF, ha posat en relleu la importància de desenvolupar estratègies de actuació per a la seva prevenció des dels àmbits sanitaris, socials, educatius, jurídics i de manera més àmplia, en aquells aspectes relacionats amb els drets humans. Aquesta és la raó que explica el desenvolupament de dues guies, una per a cada país, adaptades a les seves respectives realitats.

En el nord d'Europa existeix una major tradició migratòria i sensibilitat cap a l'acolliment de refugiats procedents de l'Àfrica Subsahariana, (principalment de nacionalitat somali), que ha promogut en els últims anys, l'elaboració de materials sobre aquesta temàtica. L'experiència d'aquests països ha servit com a guia pel disenyo de materials de treball per a diferents professionals a Itàlia i Espanya. Per això, en aquest projecte participen diferents institucions i organitzacions de diversos països europeus, com Dinamarca, Holanda i Alemanya, i ha estat liderat pel Centre Piemontès d'Estudis Africans de Torí.

El gran repte és desenvolupar estratègies per prevenir l'MGF en les comunitats d'immigrants africans, prenen- do com a referent l'experiència dels països de l'Europa del Nord i adaptant-la a la realitat soci-demogràfica i cultural del Sud (Espanya i Itàlia). Per a això, s'ha realitzat una anàlisi de la situació en tots dos països i s'ha construït un mapa amb la distribució geogràfica dels assentaments de la immigració subsahariana procedent de països on es practica l'MGF. Aquest mapa ens permet conèixer la composició demogràfica, la procedència, la tipologia de la intervenció realitzada i la localització territorial, tant a Espanya com a Itàlia. En aquest sentit, l'elaboració de la present guia per a diferents professionals sobre l'MGF, facilitarà la formació, la divulgació i la sensibilització dirigida a la població immigrada, en els enclavaments amb major presència residencial d'aquestes comunitats.  

L'Associació Catalana de Llevadores ha estat l'organització encarregada d'elaborar la guia per professionals a Espanya, en la qual han participat professionals de diferents disciplines com l'antropologia, les ciències de la salut (matrones, metges, infermeres), la pedagogia i el dret. El treball d'aquest grup interdisciplinari ha permès un abordatge de l'MGF des de diferents perspectives, enriquint la comprensió i propostes d'intervenció així com la implementació d'estratègies per a la prevenció d'aquesta pràctica.

L'objectiu d'aquest material és proporcionar coneixements antropològics, sanitaris, socials i jurídics sobre l'MGF i permetre als/les professionals de la salut, de l'educació i del camp social, intervenir de manera efectiva, reflexiva i professional en la prevenció de l'MGF amb la població africana resident a Espanya.

Els continguts d'aquesta guia són amplis i ajudaran a aquests professionals a millorar els seus coneixements, habilida- donis i actituds davant la presència de l'MGF al nostre país.

 

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.