La perspectiva de gènere en l'atenció a la salut sexual i reproductiva

Eines per a les llevadores i aplicació pràctica

Aquest document pretén donar a conèixer a les llevadores de l'ACL què és la perspectiva de gènere com a eina de treball en la pràctica professional i quins aspectes cal tenir en consideració per aplicar-la.

La aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques sanitàries de salut sexual i reproductiva encara és un repte a Catalunya. Aquesta perspectiva ens permet identificar les desigualtats que es produeixen i poder generar espais o intervencions més igualitàries, per això és necessari un anàlisis crític de les actuacions i una reflexió del treball assistencial quotidià per tal de identificar noves oportunitats per eliminar o reduir les desigualtats de gènere.

Existeixen diferents línees o enfocs teòrics per l’abordatge de la perspectiva de gènere, en aquest document s’ha intentat incorporar aquells aspectes que pensem que poden ser útils per les llevadores en la seva pràctica assistencial i recull aquells elements teòrics que poden millorar els coneixements de les llevadores, a més de proporcionar un document que permet aprofundir en el treball de les desigualtats de gènere.

Aquest document pretén ser una introducció breu i concreta d’allò que és la perspectiva/enfoc de gènere; dels conceptes claus per conèixer-la i entendre-la aplicada a la salut i a la salut sexual i reproductiva; i de com aplicar-la concretament a la nostra tasca professional.

La voluntat de l’ACL és que les persones professionalsb associades assegurin i fomentin una atenció de qualitat en l’atenció a la salut sexual i reproductiva que respongui a:

  • La cobertura de les necessitats de salut de les persones ateses – dones i homes-.
  • Apoderi les dones –joves i grans- en relació a la pressa de decisions relatives a la seva pròpia salut sexual i reproductiva.
  • Integri els homesc- joves i adults- als serveis i processos de salut sexual i reproductiva d’ells mateixos i de les seves parelles.

Analitzar els estereotips que encara avui en dia col·loquen a les dones en situacions subordinades i amb desavantatges, com és la incorporació al mon laboral sense deixar de fer les tasques de cura de l’entorn familiar proper, o les pròpies situacions de dependència de moltes dones, suposa un risc per la salut, i en ocasions risc per la pròpia vida com és el cas de la violència masclista.

Tot i que la nostre societat ha anat evolucionant respecte a les relacions igualitàries entre homes i dones encara tenim molt camí per recórrer ja que aquesta situació ideal encara no és del tot real, com ho demostra el fet de que els homes encara no es sentin del tot responsables de la contracepció, o de l’embaràs no desitjat, aquests aspectes posen de manifest que cal analitzar les actituds de dones i homes a l’hora de mantenir relacions sexuals amb o sense protecció i si aquestes actituds estan motivades per la vinculació a rols de gènere tradicionals o contemporanis.

La paternitat encara no és un element fonamental per la igualtat, ja que per molts homes encara no implica una relació de cura dels fills/es i una corresponsabilització de la tasca educativa, de cura de la salut i de construcció de les persones. El treballar des de la perspectiva de gènere implica treballar tant per les dones com per els homes. Intervenir en els homes permetrà poder treballar les relacions igualitàries i per tant la igualtat i treballar per la igualtat és sens dubte també treballar per les dones al mateix temps.

Esperem que aquest document ajudi a les llevadores de Catalunya a repensar la feina que s’està fent des d’aquest anàlisi de perspectiva de gènere i permeti una reflexió sobre l’enfoc que cal fer en la pràctica assistencial i en el treball de la salut sexual i reproductiva en dones i homes, i aporti eines concretes per iniciar aquest abordatge i reduir els biaixos de gènere deguts als estereotips actius en la societat i en la salut.

Descarregar document en pdf

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.