Carnet de salut infantil

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019

El carnet de salut infantil és un document que recull les dades principals de salut dels infants: vacunes, creixement i desenvolupament, patologies i taules de desenvolupament psicomotor, calendari de vacunacions sistemàtiques, així com un apartat destinat a les visites periòdiques, preventives o al programa de seguiment de l’infant sa.

Consells d'actuació davant el maltractament infantil

Per a professionals de centres sanitaris

S'entén per maltractament infantojuvenil, tota acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva l'infant o adolescent dels seus drets i el seu benestar, i que amenaça el seu desenvolupament físic, psíquic o social i hi interfereix.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d’embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d’embarassos únics, de bessons i de tri

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Les corbes que es recullen en aquest document són el resultat d’un acurat estudi científic en l’àmbit de la salut reproductiva i infantil, però amb una orientació especialment aplicada a la seva rellevància pràctica, tant clínica com de salut pública. En aquest sentit suposen un instrument clau de suport a una necessitat, expressada pels professionals, d’ajut a la valoració de la maduresa fetal, així com també per a l’obtenció d’un indicador fonamental de salut infantil com és el pes baix per a l’edat gestacional.

Cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia

UNICEF

Prioritzar el desenvolupament de la primera infància és una de les millors inversions que pot fer un país per a impulsar el creixement econòmic, promoure societats pacífiques i sostenibles, i eliminar la pobresa extrema i la desigualtat.
Més fins i tot, invertir en el desenvolupament de la primera infància és complir amb l'obligació de garantir el dret de cada nen de sobreviure i prosperar.

Descarregar document...

Els primers anys de vida - Consells de Puericultura

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquest document ha estat elaborat per el Departament de Salut amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i l’Associació Catalana de Llevadores que han participat en la seva revisió.

El naixement d’un infant és un fet molt important, i alhora genera dubtes i preguntes pel que fa a la seva cura i educació. En aquests breus consells hem recollit de forma concisa i clara tota la informació bàsica per ajudar els pares i les famílies a resoldre aquelles situacions i problemes més habituals que poden sorgir en la cura del vostre infant. Les interven- cions de salut que es facin avui serviran per millorar la vida del jove i del futur adult.

Els primers mesos de vida - Consells de Puericultura

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquest document ha estat elaborat per el Departament de Salut amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i l’Associació Catalana de Llevadores que han participat en la seva revisió.

El naixement d’un infant és un fet molt important, i alhora genera dubtes i preguntes pel que fa a la seva cura i educació. En aquests breus consells hem recollit de forma concisa i clara tota la informació bàsica per ajudar els pares i les famílies a resoldre aquelles situacions i problemes més habituals que poden sorgir en la cura del vostre infant. Les interven- cions de salut que es facin avui serviran per millorar la vida del jove i del futur adult.

Guia de primeros auxilios para padres

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Aquesta guia, descriu d'una manera senzilla i pràctica com s'han d'abordar algunes de les situacions que més preocupen, bé per la seva freqüència o per la seva aparent gravetat. Reconèixer alguns símptomes que poden ser greus o iniciar el tractament in situ, on està el nen, poden ser importants per evitar la progressió de la malaltia, unes vegades, i unes altres per evitar l'innecessari trasllat a un centre sanitari.

L'alimentació saludable en la primera infància

Agència de Salut Pública. Generalitat de Catalunya, 2022

Aquesta guia, fruit de la revisió bibliogràfica més recent i del treball i consens de diferents professionals de la nutrició i la dietètica, la pedagogia, la pediatria, la seguretat alimentària, així com de les famílies, pretén ser un instrument útil d’informació i d’assessorament.
L’objectiu d’aquesta documentació és proporcionar informació i eines a professionals de la salut, docents i altres persones que tenen cura de les criatures, així com a les famílies, per tal de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants, garantir el seu desenvolupament global, promoure una relació saludable, satisfactòria i plaent amb el menjar, a la vegada que es té cura de l’entorn i el medi ambient.

Manual de vacunacions de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquesta actualització del Manual, com les anteriors, pretén ser una eina útil que faciliti la tasca dels professionals sanitaris que recomanen o administren vacunes en la seva activitat assistencial. S’ha intentat sintetitzar al màxim els continguts de la publicació per conservar el seu caràcter pràctic, però s’hi ha afegit bibliografia referenciada perquè el lector pugui verificar l’evidència científica en què es basen les recomanacions, seguint la línia actual de les guies de pràctica clínica.

Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les recomanacions contingudes en el Protocol permeten combinar de forma eficient les activitats preventives i de promoció de la salut amb les actuacions assistencials a l’edat pediàtrica, a la llum de l’evidència científica i de l’experiència professional acumulada al llarg d’aquests quinze anys d’aplicació..

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.