Grup Treball en Violència Obstètrica

La idea és que aquest grup de treball estigui integrat per un conjunt de Llevadores que pertanyin a tots els àmbits de l'atenció sanitària i també compti amb la col·laboració externa de grups de dones i altres sectors de la població i del col·lectiu sanitari.

Justificació.
Les reivindicacions dels feminismes i organitzacions socials pels drets de les dones en matèria de salut sexual i reproductiva així com la demanda per un tracte humanitzat i respectuós durant el procés de la maternitat i la criança no són nous. La violència obstètrica és un problema estructural de la societat, i fou acceptada per l'OMS en la seva declaració per eradicar-la el 2014.

El Parlament de Catalunya en la Llei 17/2020, del 22 de desembre de modificació de la llei 5/2008(2), del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en l'article 4, inclou la violència obstètrica com a una forma de violència masclista, i que resta redactat de la manera següent:
"d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: consisteix a impedir o dificultar l'accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme, d'acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Inclou l'esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció d'infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona."

Des de l'Associació Catalana de Llevadores ja fa temps que ens hem posicionat en relació amb la Violència Obstètrica perquè estem compromeses amb els drets de les dones i en contra de qualsevol classe de violència envers elles. En aquest sentit, ens vam manifestar quan des de l'Organització Mèdica Col·legial el juliol de 2021 es va negar la seva existència.

Objectius del Grup de Treball de VO de l'ACL.
• Visibilitzar la Violència obstètrica per treballar en plans de millora conjuntament amb altres Societats, Associacions i Institucions públiques i privades.
• Actuar i donar suport a les accions que permetin revisar la qualitat en l'atenció a les dones per prevenir la violència obstètrica.
• Realitzar formació continuada en relació amb l'atenció respectuosa i humanitzada que es contraposa a la Violència obstètrica.

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.