I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ACL

CONVOCATÒRIA - I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'Associació Catalana de Llevadores

 • Bases del Premi

  L'Associació Catalana de Llevadores (ACL) té entre els seus objectius fomentar les bones pràctiques de les llevadores en la cartera de serveis de la salut sexual i reproductiva en especial la contracepció. Per tal de contribuir a la consecució d'aquest objectiu l'ACL convoca el I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES, que s'atorgarà a llevadores i LLIR en un projecte que resulti elegit pel jurat entre els presentats a la convocatòria i que es regirà per les següents

  BASES:
  I. La convocatòria del Premi serà de caràcter anual i podran optar aquells projectes de recerca, no publicats, que aborden una temàtica d’anticoncepció, i que pot incloure com millorar l’accessibilitat, l’atenció en anticoncepció en les dones, joves, etc, bones pràctiques en anticoncepció i revisions bibliogràfiques, que siguin d’interès i rellevància per al desenvolupament de les llevadores i la cartera de serveis de la salut sexual i reproductiva. Els projectes hauran de ser originals i inèdits, i no caldrà que s’hagin desenvolupat. No s'exclouran els treballs que hagin estat total o parcialment finançats per organismes públics i / o privats.

  II. Podran concórrer a aquesta convocatòria els/les professionals amb qualsevol dels títols universitaris que capaciten per exercir de llevadora. Una de les autores ha de ser sòcia de l'ACL en un període mínim d'un any. Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar reconeguts oficialment. La participació podrà ser a títol individual o formant part d'un grup de tres persones màxim. Els membres del grup han de ser llevadores, o llevadores i LLIR sòcies de l’ACL.

  III. Els treballs s'han de presentar: a la primera pàgina constarà únicament el títol del treball o del projecte i al premi al qual va dirigit: el I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES 2023. A la segona pàgina ha de figurar el títol del treball o projecte i un resum clarament identificat no superior a 300 paraules.

  En full a part haurà de figurar:
  • Títol del treball o del projecte
  • Nom de l'autora (màxim 2)
  • Professió i càrrec de totes les autores
  • Lloc de treball de la Institució
  • Direcció per a correspondència, telèfon i correu electrònic habitual de contacte.

  I a continuació, en altre full a part, el projecte. En el text no hi haurà de constar el/s nom/s o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi.

  A l'efecte d'oficialitat del premi es considerarà, en cada treball, la primera firma com a autora principal. S'ha d'adjuntar fotocòpia del títol de llevadora o resguard del mateix de cada un dels autors o de la LlIR

  IV. Els treballs s'enviaran a través del web de l'ACL www.llevadores.cat, a l'apartat "Presentació Treball I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES 2023". S'haurà d'emplenar el formulari del web, indicant les dades de les autores: nom, adreça completa actual, centre de treball, telèfon i correu electrònic. A continuació adjuntar un document PDF (1 PDF) amb les dades del títol del treball o del projecte i al premi al qual va dirigit: I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES 2023.

  V. Adjuntar un altre PDF (2PDF) en el qual haurà de figurar el títol del treball o projecte i un resum clarament identificat no superior a 300 paraules.

  Adjunteu a part en un PDF (3 PDF) en el qual figuraran:
  • Títol del treball o del projecte
  • Nom de l'autor
  • Professió i càrrec de tots els autors
  • Lloc de treball de la Institució
  • Direcció per a correspondència, telèfon i correu electrònic habitual de contacte.

  A l'altre PDF (PDF4), el projecte sense títol. En el text no haurà de constar els noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi.

  VI. Els treballs estaran redactats en català o castellà, amb el resum en català, castellà i anglès. El sistema de citació i referències bibliogràfiques s’ajustaran a les normes de Vancouver.

  VII. Els treballs a presentar tindran una extensió màxima de 50 pàgines, en full DIN-A4; incloent text, gràfics, taules, imatges i referències bibliogràfiques; mecanografiades en interlineat a 1,5, amb cos de la lletra Arial 12 i amb marges de 2,5 centímetres per cada costat.

  VIII. Els premis es decidiran per un jurat compost per membres de la Junta Directiva i del Grup Assessor de l'ACL. El jurat adoptarà, després de les oportunes deliberacions, la decisió de concessió del Premi. Si ho considera necessari, pot requerir l'opinió prèvia d'experts, sense que aquesta tingui caràcter vinculant. El Premi podrà ser declarat desert si segons el parer del jurat, els treballs no reuniren les condicions exigibles. En cap cas un membre del comitè científic podrà presentar treballs.

  IX. El premi serà per cada una de les autores-autors: inscripció+ hotel+ trasllat al Congrés FAME (un màxim de dos).

  X. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 de maig del 2023. Es consideraran dins de termini els treballs amb certificació postal de la data límit esmentada

  XI.Els treballs premiats es publicaran per l'ACL (citant sempre l'autoria). Així mateix, l'autor podrà publicar-ho al mitjà triat fent referència a l'atorgament del I Repte al millor Projecte Innovador en Contracepció de l'ACL. Prèviament a la seva publicació ho haurà de comunicar a l'ACL.

  XII. La presentació dels treballs al concurs implica l'acceptació de les normes que s'estableixen en aquestes bases, renunciant als participants a qualsevol acció judicial o extrajudicial contra el veredicte del jurat, que serà inapel·lable i es farà públic el mes de juliol del 2023, en el transcurs d’una sessió, on es presentarà el projecte i és lliurarà el premi, al qual haurà d'acudir la primera autora / autor o persona en la qual delegui..

 • Enviar treball

  AUTORA 1
    
  AUTORA 2
    

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.