ficken porno lesben porno oma ficken ficken porno deutsche porno deutsche kostenlose porno porno frei porno porno video porno deutsche

IV PREMI D'INVESTIGACIÓ de l'Associació Catalana de Llevadores

CONVOCATÒRIA - IV Premi d'Investigació de l'Associació Catalana de Llevadores

L’Associació Catalana de Llevadores (ACL) té entre els seus objectius fomentar la recerca en la llevadoria. Per aquest motiu es convoca el IV Premi d'Investigació de l’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LLEVADORES - 2021, hi podran optar les llevadores associades que hagin finalitzat un treball de recerca amb temàtica d'especial rellevància pel desenvolupament de les llevadores en la salut maternoinfantil i sexual i reproductiva. 

Esperem els vostres treballs amb il·lusió.

 

 • Bases del Premi

  L'Associació Catalana de Llevadores (ACL) té entre els seus objectius fomentar la investigació de les llevadores. Per tal de contribuir a la consecució d'aquest objectiu, l'ACL convoca el IV PREMI D'INVESTIGACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES, que s'atorgarà a l'autora / autor o autores / autors en què el treball resulti elegit pel jurat entre els presentats a la convocatòria i que es regirà per les següents.


  BASES:
  I. La convocatòria del Premi serà de caràcter bianual i podran optar aquells treballs de recerca, conclosos i no publicats, que aborden una temàtica d'especial rellevància i interès per al desenvolupament de les llevadores així com la promoció de les cures en l'àmbit maternoinfantil i de la salut sexual i reproductiva. Els treballs hauran de ser originals i inèdits. No s'exclouran els treballs que hagin estat total o parcialment finançats per organismes públics i / o privats.

  II. Podran concórrer a aquesta convocatòria els/les professionals amb qualsevol dels títols universitaris que capaciten per exercir de llevadora. La primera autora / autor ha de ser sòcia de l'ACL en un període mínim d'un any. Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar reconeguts oficialment. La participació podrà ser a títol individual o formant part d'un grup. El 75% dels membres del grup han de ser llevadores i sòcies ACL.

  III. Els treballs s'han de presentar: a la primera pàgina constarà únicament el títol del treball o del projecte i al premi al qual va dirigit:

  IV Premi d'Investigació de l'Associació Catalana de Llevadores 2021
  .
  A la segona pàgina ha de figurar el títol del treball o projecte i un resum clarament identificat no superior a 300 paraules.
  En full a part haurà de figurar:
  • Títol del treball o del projecte
  • Nom de l'autor
  • Professió i càrrec de tots els autors
  • Lloc de treball de la Institució
  • Direcció per a correspondència, telèfon i correu electrònic habitual de contacte.

  I a continuació, en altre full a part, el projecte. En el text no hi haurà de constar el/s nom/s o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi.

  A l'efecte d'oficialitat del premi es considerarà, en cada treball, la primera firma com a autora principal. S'ha d'adjuntar fotocòpia del títol de llevadora o resguard del mateix de cada un dels autors.

  Els treballs s'enviaran a través del web de l'ACL www.llevadores.cat, a l'apartat "Presentació Treball IV Premi d’Investigació ACL 2021". S'haurà d'emplenar el formulari del web, indicant les dades del primer autor: nom, adreça completa actual, centre de treball, telèfon i correu electrònic. A continuació adjuntar un document PDF (1 PDF) amb les dades del títol del treball o del projecte i al premi al qual va dirigit: Premi d'Investigació de l'Associació Catalana de Llevadores 2021.

  Adjuntar un altre PDF (2PDF) en el qual haurà de figurar el títol del treball o projecte i un resum clarament identificat no superior a 300 paraules.

  Adjunteu a part en un PDF (3 PDF) en el qual figuraran:
  • Títol del treball o del projecte
  • Nom de l'autor
  • Professió i càrrec de tots els autors
  • Lloc de treball de la Institució
  • Direcció per a correspondència, telèfon i correu electrònic habitual de contacte.

  A l'altre PDF (PDF4), el projecte sense títol. En el text no haurà de constar els noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi.

  IV. Els treballs estaran redactats en català o castellà, amb el resum en català, castellà i anglès. El sistema de citació i referències bibliogràfiques s’ajustaran a les normes de Vancouver.

  V. Els treballs a presentar tindran una extensió màxima de 50 pàgines, en full DIN-A4; incloent text, gràfics, taules, imatges i referències bibliogràfiques; mecanografiades en interlineat a 1,5, amb cos de la lletra Arial 12 i amb marges de 2,5 centímetres per cada costat.

  VII. Els premis es decidiran per un jurat compost per membres de la Junta Directiva i del Grup Assessor de l'ACL. El jurat adoptarà, després de les oportunes deliberacions, la decisió de concessió del Premi. Si ho considera necessari, pot requerir l'opinió prèvia d'experts, sense que aquesta tingui caràcter vinculant. El Premi podrà ser declarat desert si segons el parer del jurat, els treballs no reuniren les condicions exigibles. En cap cas un membre del comitè científic podrà presentar treballs.

  VIII. El premi tindrà una dotació econòmica de 2.500 euros i s'acompanyarà de diploma acreditatiu. La dotació econòmica estarà subjecta a la retenció fiscal establerta per la legislació vigent. El jurat podrà concedir fins a dos accèssits, sense dotació econòmica, als quals s'atorgarà el corresponent diploma acreditatiu.

  IX. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 15 de març de 2021. Es consideraran dins de termini els treballs amb certificació postal de la data límit esmentada.

  X. Els treballs premiats es publicaran per l'ACL (citant sempre l'autoria). Així mateix, l'autor podrà publicar-ho al mitjà triat fent referència a l'atorgament del IV PREMI D'INVESTIGACIÓ de l’Associació Catalana de Llevadores. Prèviament a la seva publicació ho haurà de comunicar a l'ACL.

  XI. La presentació dels treballs al concurs implica l'acceptació de les normes que s'estableixen en aquestes bases, renunciant als participants a qualsevol acció judicial o extrajudicial contra el veredicte del jurat, que serà inapel·lable i es farà públic en el transcurs de l'Assemblea de la ACL 2021 per al lliurament del premi, al qual haurà d'acudir la primera autora / autor o persona en la qual delegui.

 • Enviar treball

    

.

xnxx xxx porn tube porn porn video free sex free porn sex tube porn free sex

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.