ficken porno lesben porno oma ficken ficken porno deutsche porno deutsche kostenlose porno porno frei porno porno video porno deutsche

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d’embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d’embarassos únics, de bessons i de tri

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Les corbes que es recullen en aquest document són el resultat d’un acurat estudi científic en l’àmbit de la salut reproductiva i infantil, però amb una orientació especialment aplicada a la seva rellevància pràctica, tant clínica com de salut pública. En aquest sentit suposen un instrument clau de suport a una necessitat, expressada pels professionals, d’ajut a la valoració de la maduresa fetal, així com també per a l’obtenció d’un indicador fonamental de salut infantil com és el pes baix per a l’edat gestacional.

Els primers mesos de vida - Consells de Puericultura

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquest document ha estat elaborat per el Departament de Salut amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i l’Associació Catalana de Llevadores que han participat en la seva revisió.

El naixement d’un infant és un fet molt important, i alhora genera dubtes i preguntes pel que fa a la seva cura i educació. En aquests breus consells hem recollit de forma concisa i clara tota la informació bàsica per ajudar els pares i les famílies a resoldre aquelles situacions i problemes més habituals que poden sorgir en la cura del vostre infant. Les interven- cions de salut que es facin avui serviran per millorar la vida del jove i del futur adult.

Carnet de salut infantil

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya
El carnet de salut infantil recull les principals dades de salut dels infants: vacunes, creixement i desenvolupament, patologies i taules de desenvolupament psicomotor, calendari de vacunacions sistemàtiques, així com un apartat destinat a les visites periòdiques, preventives o al Programa de seguiment del nen sa.

Els primers anys de vida - Consells de Puericultura

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquest document ha estat elaborat per el Departament de Salut amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i l’Associació Catalana de Llevadores que han participat en la seva revisió.

El naixement d’un infant és un fet molt important, i alhora genera dubtes i preguntes pel que fa a la seva cura i educació. En aquests breus consells hem recollit de forma concisa i clara tota la informació bàsica per ajudar els pares i les famílies a resoldre aquelles situacions i problemes més habituals que poden sorgir en la cura del vostre infant. Les interven- cions de salut que es facin avui serviran per millorar la vida del jove i del futur adult.

Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les recomanacions contingudes en el Protocol permeten combinar de forma eficient les activitats preventives i de promoció de la salut amb les actuacions assistencials a l’edat pediàtrica, a la llum de l’evidència científica i de l’experiència professional acumulada al llarg d’aquests quinze anys d’aplicació..

Recomanacions per a l'alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers anys de vida ja que, a més de facilitar un bon estat nutriticional i un creixement òptim, ajudarà a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adulta.

Aquesta guia, elaborada i consensuada per diferents professionals de la pediatria, la docència i de la nutrició és un instrument útil d’informació i d’assessorament tant per als professionals dels centres d’atenció primària que ofereixen consell alimentari com per a les famílies i les persones responsables d’escoles bressol, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

.

xnxx xxx porn tube porn porn video free sex free porn sex tube porn free sex